TEAMS2BUILD staat voor kwaliteit, plezier en resultaat.
Wij zorgen ervoor dat het woord teamgeest weer nieuw leven wordt ingeblazen.

Teams & teambuilding


Teams

De vraag is altijd hoe je van een groep individuen een hecht team maakt. Door middel van allerlei activiteiten zoals sport en spel of een dagje paintballen kun je natuurlijk tijdelijk een groepsgevoel creëren, maar het is niet genoeg om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en ervoor te zorgen dat mensen gezamenlijk werken aan één en hetzelfde doel.

Een team moet de volgende kenmerken herbergen:

  • een gemeenschappelijk doel
  • betrokkenheid van teamleden bij het doel én bij elkaar
  • duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden
  • heldere werkafspraken, procedures en afspraken
  • onderling vertrouwen, waardering en respect

Een organisatie is er mee gebaat, wanneer er sprake is van een team, dat de teamleden samenwerken, maar ook dat iedereen binnen het team er zich volledig van bewust is dat je als team méér kunt bereiken dan als ieder afzonderlijk zijn of haar ding doet.

Voordelen van werken in teamverband zijn:

  • bundeling van kennis, houding en vaardigheden
  • versterken van de samenwerking binnen de organisatie(s)
  • verbeteren van de continuïteit
  • snel inspelen op vragen en veranderingen
  • zichtbaar maken hoe individuele inzet bijdraagt aan het eindresultaat (motivatie!)


Teambuilding?

Aandacht voor teambuilding is natuurlijk niet van gisteren. De noodzaak en het nut hebben zich al lang bewezen. Als er binnen een organisatie sprake is van een team dan is onderhoud zeer belangrijk.

Je moet ervoor zorgen dat de teamleden niet vastroesten in een bepaald patroon en ze voortdurend bewust laten zijn van het feit dat continue verbetering van het proces binnen een groep
(zoals doelstellingen formuleren, het maken van planningen en het vaststellen van prestatienormen) een absolute noodzaak is. Daarbij moet er natuurlijk ook voortdurend respect en waardering zijn voor elkaar.

Locatie

De vaste locatie van teams2build bevindt zich op het volgende adres:

Teams2Build
Tweede Oude Heselaan 183A
6542 VJ Nijmegen
(024) 379 1177

Wilt u dat Teams2build de workshop op een andere locatie geeft?

Aarzel dan niet en neem gewoon contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.